πŸ“š node [[hypothes is]]

hypothes.is

Open questions

πŸ“– stoas
β₯± context
β₯… related node [[501c]]
β₯… related node [[agora client]]
β₯… related node [[agora hypothesis integration]]
β₯… related node [[annotation]]
β₯… related node [[annotation]]
β₯… related node [[annotation standard]]
β₯… related node [[arti walker peddakotla]]
β₯… related node [[browser extension]]
β₯… related node [[dan whaley]]
β₯… related node [[diegodlh]]
β₯… related node [[goals]]
β₯… related node [[hypothesis]]
β₯… related node [[hypothesis extension]]
β₯… related node [[hypothesis intro]]
β₯… related node [[non profit]]
β₯… related node [[open source]]
β₯… related node [[palimpsest]]
β₯… related node [[project]]
β₯… related node [[survey of annotation efforts]]
β₯… related node [[the revolution will be annotated]]
β₯… related node [[wiki]]