πŸ“š node [[2021-06-17]]

2021-06-17

  • [[We are Commoners]]
    • This exhibition invites you to become or recognise yourself as a β€˜Commoner’. Featuring UK and international artists, the projects exhibited in this exhibition represent ideas and resources to inspire acts of commoning.
πŸ“– stoa (open document) at doc.anagora.org/2021-06-17
β₯± context
β₯… related node [[2021 06 22 18 43 17]]
β₯… related node [[2021 06 24 20 17 33]]
β₯… related node [[20210306171918 centralization_of_capital]]
β₯… related node [[20210306171957 globalization]]
β₯… related node [[20210306172436 growth_of_automation_and_its_relationship_to_deindustrialization]]
β₯… related node [[20210306172719 overcapacity_led_to_deindustrialization]]
β₯… related node [[20210306172935 post_war_era_in_the_us]]
β₯… related node [[20210604161739 poastr]]
β₯… related node [[20210606101738 abolition_of_time]]
β₯… related node [[20210612171050 who_was_allowed_to_call_the_roman_empire_home_aeon]]
β₯… related node [[20210612171421 roman_culture]]
β₯… related node [[20210612171432 ancient_greece]]
β₯… related node [[20210612172102 ethnicity]]
β₯… related node [[20210617212226 political_action_should_avoid_endless_meetings]]
β₯… related node [[20210617212917 treaty_of_versailles]]
β₯… related node [[day planner 20210617]]
β₯… related node [[pasted image 20210605175117]]
β₯… related node [[pasted image 20210607174918]]
β₯… related node [[we are commoners]]
β₯… related node [[zebras call 2021 06 17]]