πŸ“š node [[2021-05-07]]

2021-05-07

I'm tired of manually auto pulling and auto pushing. I think [[auto push]] and [[auto pull]] need to happen.

https://twitter.com/flancian/status/1390723019027501058

2021-05-07

I'm tired of manually auto pulling and auto pushing. I think [[auto push]] and [[auto pull]] need to happen.

https://twitter.com/flancian/status/1390723019027501058

Found [[ventoy]] that let's you put multiple [[iso image]]s on a boot medium like USB or DVD. Really handy to have a diagnostic iso like [[gparted]] in case something happens.

Finally got my [[vtuber]] setup working on windows. I had to dedicate 50gigs to my setup though

2021-05-07

Primera nota desde [[Obsidian]].

[[Roberto Arlt]].

β₯… [[Recording 20210507015306.webm]]

Prueba de grabaciΓ³n del [[agora]]. [[Stephen Greenblatt]]

πŸ“– stoa (open document) at doc.anagora.org/2021-05-07
β₯± context
β₯… related node [[20210429105507 my_programming_languages]]
β₯… related node [[20210506160735 oedipus_complex]]
β₯… related node [[20210507122748 for_loops_considered_harmful]]
β₯… related node [[20210518131807 project_urbs]]
β₯… related node [[20210522190746 power]]
β₯… related node [[20210526164307 marxism_leninism]]
β₯… related node [[agora editor]]
β₯… related node [[auto push]]
β₯… related node [[busy cafe]]
β₯… related node [[chilean road to socialism]]
β₯… related node [[ctzn]]
β₯… related node [[cybernetic revolutionaries]]
β₯… related node [[cybernetics]]
β₯… related node [[david fleming]]
β₯… related node [[digital garden]]
β₯… related node [[disco manifesto]]
β₯… related node [[ditched slugs]]
β₯… related node [[do]]
β₯… related node [[flancia collective]]
β₯… related node [[foam]]
β₯… related node [[gen studio]]
β₯… related node [[gparted]]
β₯… related node [[hypercore]]
β₯… related node [[iso 8601]]
β₯… related node [[iso image]]
β₯… related node [[journal]]
β₯… related node [[karlicoss]]
β₯… related node [[kepta]]
β₯… related node [[meet]]
β₯… related node [[meet coop]]
β₯… related node [[node]]
β₯… related node [[obsidian]]
β₯… related node [[obsidian git]]
β₯… related node [[orbit db]]
β₯… related node [[pasted image 20210507225851]]
β₯… related node [[pasted image 20210513173507]]
β₯… related node [[pasted image 20210530140711]]
β₯… related node [[pasted image 20210530140748]]
β₯… related node [[pasted image 20210530141507]]
β₯… related node [[pleco]]
β₯… related node [[project cybersyn]]
β₯… related node [[recording 20210507015306.webm]]
β₯… related node [[recording 20210507015306.webm]]
β₯… related node [[research]]
β₯… related node [[roberto arlt]]
β₯… related node [[rusp]]
β₯… related node [[salvadore allende]]
β₯… related node [[samanta schweblin]]
β₯… related node [[schelling points]]
β₯… related node [[slugify]]
β₯… related node [[stacco troncoso]]
β₯… related node [[stafford beer]]
β₯… related node [[stephen greenblatt]]
β₯… related node [[toot]]
β₯… related node [[us intervention]]
β₯… related node [[vathek]]
β₯… related node [[vault]]
β₯… related node [[ventoy]]
β₯… related node [[vera]]
β₯… related node [[vscode]]
β₯… related node [[vtuber]]
β₯… related node [[webmentions]]
β₯… related node [[wikilinks]]